Temamøde om brandfolks risiko for kræft og hjertekarsygdomme på grund af jobbet

Røg fra brande indeholder mange forskellige kemiske stoffer og forbindelser, som kan være sundhedsskadelige for mennesker. Derfor anvender danske brandfolk personlige værnemidler, der beskytter dem mod at blive udsat for sod og røg under brandslukning.

Men er danske brandfolk godt nok beskyttet mod sundhedsskadelige påvirkninger under røgdykning, når de bruger beskyttelsesudstyret som foreskrevet? Og er deres risiko for at udvikle kræft og hjertekarsygdom anderledes end risikoen hos den erhvervsaktive del af befolkningen generelt og specifikt hos ansatte i Forsvaret?

Det har en gruppe forskere fra Dansk Center for Nanosikkerhed og Kræftens Bekæmpelse undersøgt i de to forskningsprojekter BIOBRAND og EPIBRAND, som er gennemført i tæt samarbejde med redningstjenester og fagpersoner inden for brand og beredskab.

Torsdag den 15. marts kl. 14.00-15.30 præsenterer forskerne resultater fra de to undersøgelser på et temaøde, som afholdes på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) i København.

Se programmet og tilmeld dig her.

Udgivet i Uncategorized | Kommentarer lukket til Temamøde om brandfolks risiko for kræft og hjertekarsygdomme på grund af jobbet

Omtale af resultater fra BIOBRAND-undersøgelsen

Læs mere om de første resultater fra BIOBRAND på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljøs hjemmeside

Udgivet i Uncategorized | Kommentarer lukket til Omtale af resultater fra BIOBRAND-undersøgelsen

Faktaark om nanomaterialer og arbejdsmiljø

Arbejdsmiljørådet har udarbejdet to faktaark om nanomaterialer i arbejdsmiljøet – et der  henvender sig til virksomheder, og et der henvender sig til leverandører, importører og producenter af nanomaterialer.

Du finder faktaarkene på Arbejdsmiljørådets hjemmeside

Faktaarkene er udarbejdet i samarbejde med Dansk Center for Nanosikkerhed, Miljøstyrelsen, Arbejdstilsynet og Videncenter for Arbejdsmiljø.

Udgivet i Uncategorized | Kommentarer lukket til Faktaark om nanomaterialer og arbejdsmiljø

23 anbefalinger fra Arbejdsmiljørådet nu oversat til engelsk

I 2015 sendte Arbejdsmiljørådet 23 anbefalinger vedrørende nanomaterialer og arbejdsmiljø til beskæftigelsesministeren. Rådet vurderede, at initiativerne samlet set adresserede de aktuelle udfordringer, som danske arbejdspladser stod over for med nanomaterialer.

Anbefalingerne er nu blevet oversat til engelsk og tilgængelige på Rådets hjemmeside i dokumentet:

ENGINEERED NANOMATERIALS IN THE WORK ENVIRONMENT
– summary of the danish Work Environment Council’s overall recommendations to the Minister for Employment

Den danske rapport med en mere uddybende gennemgang af anbefalingerne kan også hentes på Rådets hjemmeside:

TEKNISK FREMSTILLEDE NANOMATERIALER I ARBEJDSMILJØET
– Arbejdsmiljørådets samlede anbefalinger til beskæftigelsesministeren

Udgivet i Uncategorized | Kommentarer lukket til 23 anbefalinger fra Arbejdsmiljørådet nu oversat til engelsk

Teknisk fremstillede nanomaterialer på danske arbejdspladser

Hver femte virksomhed inden for udvalgte brancher i industrien samt forskning og udvikling arbejder eller arbejder muligvis med nanomaterialer viser ny interviewundersøgelse.

Resultaterne fra en ny interviewundersøgelse blandt godt 1.200 danske virksomheder tyder på, at medarbejdere på danske virksomheder håndterer teknisk fremstillede nanomaterialer. Det er derfor vigtigt, at virksomhederne har den fornødne viden om, hvordan man arbejder sikkert med nanomaterialer, vurderer Ulla Vogel, der er professor på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) og leder af Dansk Center for Nanosikkerhed.

– Det er efterhånden veldokumenteret, at nogle typer af nanomaterialer i dyreforsøg udløser biologiske reaktioner, som øger risikoen for udvikling af kræft og hjertekarsygdomme. Så det er vigtigt at forebygge udsættelse for nanomaterialer i arbejdsmiljøet, forklarer Ulla Vogel.

Læs Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljøs omtale af rapporten.

Læs rapporten Virksomheders udfordringer og informationsbehov i forbindelse med håndtering af nanomaterialer – Survey om danske virksomheders vidensniveau og informationsbehov i forhold til håndtering af nanomaterialer. Teknologisk Institut, april 2017. 47 sider.

Udgivet i Uncategorized | Kommentarer lukket til Teknisk fremstillede nanomaterialer på danske arbejdspladser

NanOEH2017 – international videnskabelig nanokonference i Helsingør

I dagene fra den 29. maj til den 1. juni samles forskere fra ind- og udland i Helsingør til The 8th International Symposium on Nanotechnology, Occupational and Environmental Health.

Temaet for konferencen er ‘Closing the gaps in nanosafety’, og programmet omfatter 5 hovedtalere, 16 sessioner med oplæg samt 2 sessioner med posterpræsentationer.

På konferencens hjemmeside www.nanoeh2017.dk er der

  • præsentationer af de 5 hovedtaler
  • oversigt over sessionerne med introduktion af emnerne
  • link til tilmelding m.m.

31. marts er sidste frist for indsendelse af abstracts og tilmelding til reduceret pris.

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) står for planlægningen af konferencen. Har du spørgsmål til konferencen, så send en mail til nanoeh2017@nrcwe.dk

Udgivet i Uncategorized | Kommentarer lukket til NanOEH2017 – international videnskabelig nanokonference i Helsingør

Temamøde om værnemidler og sikkert arbejde med nanomaterialer

Adgang til viden om tekniske og personlige værnemidlers evne til at beskytte mod udsættelse for nanomaterialer er vigtig, for at virksomheder kan skabe en sikker arbejdsplads.

Det er emnet på det næste temamøde, som Dansk Center for Nanosikkerhed afholder  den 28. marts 2017 kl. 10.00-11.30 på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) i København.

Læs mere og se program, tid og sted på NFAs hjemmeside.

Bemærk at det ene oplæg vil foregå på engelsk.

Udgivet i Uncategorized | Kommentarer lukket til Temamøde om værnemidler og sikkert arbejde med nanomaterialer

From nano risk management to innovation governance

2.-3. marts afholder 2017 EU-projektet caLIBRAte en international dialogworkshop for interessenter i Venedig, Italien.

Titel
From nano risk management to innovation governance: Developing state of the art, reliable and trustable, governance models and tools for nanomaterials

Sted
Cultural Center Don Orione Artigianelli, Venedig, Italien

Målgrupper

  • Forskning
  • industri
  • tilsynsmyndigheder
  • forsikring
  • forbrugere
  • arbejdsmarkedets parter og andre organisationer i civilsamfundet
  • andre organisationer inden for forskning og udvikling, produktion, markedsføring, anvendelse, inspektion, forsikring, kommunikation og beslutningstagning om nanomaterialer og nano-relaterede produkter.

Tilmelding og yderligere oplysninger
Se invitation på www.nanocalibrate.eu/sun-calibrate-stakeholders-workshop

Deadline
Tilmelding inden 10. februar 2017.

NB: Workshoppen bliver afholdt i régi af SRA Policy Forum: Risk Governance for Key Enabling Technologies. Deltagerne i workshoppen kan drage fordel af specielt nedsatte priser for at deltage i konferencen.

Udgivet i Uncategorized | Kommentarer lukket til From nano risk management to innovation governance

Temamøde om måling af udsættelse for nanomaterialer i arbejdsmiljøet – status og udfordringer

Se videoer og hent præsentationer fra temamøde den 2. december 2016 om måling af udsættelse for nanomaterialer i arbejdsmiljøet

Udgivet i Uncategorized | Kommentarer lukket til Temamøde om måling af udsættelse for nanomaterialer i arbejdsmiljøet – status og udfordringer

Temamøde om måling af udsættelse for nanomaterialer i arbejdsmiljøet – status og udfordringer

Udsættelse for nanomaterialer på jobbet kan skade helbredet. Så hvordan sikrer vi, at det ikke sker? Det kan du høre mere om på dette temamøde, som afholdes på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) i København fredag den 2. december 2016.

Læs mere om temamødet på NFA’s hjemmeside.

Udgivet i Uncategorized | Kommentarer lukket til Temamøde om måling af udsættelse for nanomaterialer i arbejdsmiljøet – status og udfordringer